diumenge, 9 de juny de 2013

Els projectes de millora i documentals dels meus companys

Després de tenir l'oportunitat de conèixer els diferents projectes de millora i documentals dels meus companys puc dir que ha estat una experiència molt enriquidora, ja que hem pogut submergir-nos en diferents realitats. El primer que vull és felicitar a tots el meus companys i companyes per la feina realitzada, ja que totes i cada una de les exposicions ens han aportat experiències i aprenentatges nous. Dit això, comentaré alguns dels projectes i documentals:

Panell de canals (escoleta Fort de l’eau)
La idea em sembla molt encertada, sobretot el fet d’instal·lar el panell a la zona de l’arener perquè els infants puguin experimentar amb l’arena i l’aigua. Les situacions que crearà aquest panell de ben segur seran molt riques i motivants pels infants.  
Aquesta és una de les propostes que nosaltres també hem seleccionat per al nostre projecte de millora, per això trobo que seria possible afegir algunes propostes més al projecte per tal de millorar altres aspectes relacionats amb els espais exteriors. 

Paper de les mestres i models d’actuació (Escola d’Esporles)
Un dels projectes que més m’ha cridat l’atenció. Una tasca molt compromesa i delicada. En un principi vaig trobar que no és plat de bon gust que critiquin la teva pràctica educativa, però després de reflexionar-ho un temps, he de dir que ens hauríem de prendre aquest tipus d’avaluació com a una estratègia que pot enriquir la nostra intervenció docent.
Sobretot, m’agradà molt el punt de vista constructiu de les seves observacions i les graelles tancades que van dissenyar per observar la intervenció docent de les mestres. Es notava que els ítems estaven basats en una bona recerca de fonamentació teòrica i reflectien aspectes molt importants: expressió verbal, no verbal, escolta, etc.

Racó del moc
Una pràctica que m’agradaria dur a terme en un futur. M’ha agradat molt aquesta predisposició de la mestra per afavorir l’autonomia de l’infant.  És molt important creure en les seves capacitats, ja que normalment tenim tendència a llevar els mocs nosaltres mateixes. Hem de creure en l’infant com una persona activa, autònoma i, sobretot, respectar els diferents ritmes i necessitats.
Estic d’acord quan la nostra companya diu que ha de ser un treball coordinat entre les famílies  i l’escola i que s’ha d’ampliar el racó del moc als diferents espais de l’escola per donar continuïtat a aquesta bona pràctica.

Documental Canvi de bolquers segons Emmi Pickler
Un documental que ens recorda la importància dels moment quotidians. Un moment íntim com el canvi de bolquers pot esdevenir una oportunitat única per establir vincles i per a fomentar l’autonomia i el coneixement del propi cos per part de l’infant.
Per a poder dur a terme la proposta de Pickler és molt important donar un temps prioritari al canvi de bolquers a l’hora d’organitzar la jornada escolar. M’agrada sobretot el concepte de donar un valor extraordinari a aquest moment tan ordinari.

El Bon dia a l’EI El Molinar
Un documental que ens mostra diferents maneres de dur a terme aquesta rutina que enceta la jornada escolar.
Hem vist com a quasi totes les aules es canta una cançó de “Bon dia”, es passa llista, etc. Destacaria les diferents organitzacions dels espais (fotografies més grosses o més petites segons l’edat), el caire voluntari d’aquest moment (ja que havia infants que no hi participaven) i algunes de les entonacions de les mestres (que empraven un to mot agut, quasi un babytalk).
En general, se li atorga un valor educatiu molt important a aquest moment del dia, un moment de retrobament, de socialització, de seguretat (ja que preveuen què passarà durant la jornada), un moment de reconeixement individual i on es donen molts aprenentatges socials (espera torn, escoltar, atendre, etc.

Documental “La vida en les parets”
Un gran documental del que destacaria la primera part, com un element es veu de manera tan diferent segons la persona que el miri.
Segons el nostre punt de vista, les parets de l’escola tenen un gran valor educatiu i parlen sobre el projecte educatiu de cada centre. Les parets ens poden servir per donar visibilitat als projectes dels infants, per obrir canals de comunicació amb les famílies, etc.
Hem d’aprofitar també els espais verticals dins l’escola. Les parets ens poden servir per separar, per penjar, per decorar, etc.

Documental “El massatge infantil”
Un documental magníficament editat i que ens mostra la gran tasca que duen a terme els professionals implicats.
Ens presenta el massatge com a eina per establir vincles afectius o com a estratègia per a evitar els efectes de malalties freqüents en aquestes etapes com poden ser els refredats o els còlics.
Unes imatges molt tendres que motiven a conèixer més sobre aquesta bona pràctica.

“L’hora de dinar” EI Magdalena Humbert
Molt bona feina de la nostra companya. Ens demostra la importància de donar petites passes per avançar en el camí. Els petits canvis, a vegades, poden millorar molt les diferent s realitats que ens trobem. Només fa falta qüestionar-nos perquè fem les coses així i no d’una altres manera. Superar les nostres creences per donar qualitat a aquest moments quotidians tan rics.

Documental “Invertim en valors”
Una estratègia de la nostra companya per sensibilitzar-nos amb les qüestions polítiques que tant afecten a la nostra professió.
Moltes vegades parlem de moments quotidians, de pati, de psicomotricitat, d’organització del temps i l’espai, etc. sense adonar-nos de què tots aquests aspectes no seran rellevants si tenim una llei que limita la nostra actuació docent i que etiqueta als infants, oblidant-se d’aspectes tan important com els valors, el respecte, la cooperació, etc.

Amb aquesta entrada he treballat la competència 1.3. perquè he accedit a altres blocs per a ampliar la pròpia formació i la competència 5.4 perquè reflexiono sobre els possibles obstacles del diferents projectes de millora.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada