dilluns, 20 de maig de 2013

Plans de millora a la xarxa

El pla de millora que comparteix a la xarxa l’Escola Infantil Roser Capdevila de Terrassa “Avaluem els projectes” dóna èmfasi a la necessitat que l’equip docent entengui l’avaluació com a una estratègia fonamental per a millorar la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge i per a reflexionar sobre la pròpia intervenció docent.

Aquest pla de millora pretén que l’avaluació inclogui diferents punt de vista: famílies, mestres, els propis infants, la legislació vigent, etc. A més, que sigui contínua, global i amb finalitat formativa.

També, cal destacar la importància que dóna als diferent instruments avaluadors: converses, anotacions, graelles, reculls audiovisuals, etc.

Us deixo l’enllaç al power point que resumeix el projecte de millora:També, vull compartir l’enllaç al projecte de millora “Aprendre a aprendre tots plegats. Un canvi en la meva forma de ser mestre” de l’escola Juan Ramon Jiménez de Sabadell.

Aquest projecte analitza les necessitat i el context del qual parteixen i proposa un pla d’actuació per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura a les diferents etapes, des d’un punt de vista significatiu i competencial. Aquest és l'enllaç:


Moltes vegades, les escoles es podem acollir a plans de millora que arriben d’organismes externs. En aquest cas, el pla de millora és una proposta de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill i s’anomena "Temps de Barri, temps educatiu compartit".

Alguns dels objectius principals d’aquest projecte són: afavorir la conciliació dels temps de vida de les famílies; promoure l’ús educatiu del temps dels infants fora de l’horari escolar amb la implicació dels agents educatius; potenciar l’ús dels equipaments escolars fora de l’horari lectiu, etc.

El primer pas per dissenyar aquest pla de millora ha estat l’elaboració d’un diagnòstic. En aquest, el diagnòstic parteix de les entrevistes realitzades als agents educatius i socials i dels debats familiars que es van dur a terme. Després d’aquest diagnòstic, es marquen els objectius, es valoren els recursos amb que comptem, es dissenya la proposta i es porta a terme el pla d’acció. Per acabar, es fa l’avaluació del pla de millora mitjançant entrevistes directes, observacions i enquestes anònimes. 

Aquest és l’enllaç a la pàgina web del pla de millora:


Amb aquesta entrada he treballat la competència 1.3 perquè he accedit a altres blocs i experiències per tal d'ampliar la meva formació i la competència 5.1 perquè he reflexionat sobre diferents projectes de millora. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada