dilluns, 20 de maig de 2013

Comentaris al bloc

No hem d'oblidar que un bloc és una eina per a compartir idees, pensaments, bones pràctiques, recursos, etc. Però el més interessant de tot, és rebre un feedback que contrasti les nostres opinions, les recolzin o les rebatin, és a dir, que ens arribi un comentari que ens faci veure que algú llegeix les nostres entrades i que li fan reflexionar. Hem de tenir en compte que...Per això, vull donar les gràcies a totes les persones que comenten el meu bloc!

Aquest són els comentaris realitzats al blocs dels meus companys: 

http://reflexioinnovaciomlozanocarretero.blogspot.com.es/2013/04/la-bona-practica-de-la-meva-escoleta.html#comment-form

http://blocrebecanewman.blogspot.com.es/2013/04/descripcio-dna-bona-practica.html#comment-form 

http://fanimascaro.blogspot.com.es/2013/04/una-bona-practica-la-meva-escoleta-la.html#comment-for

http://ismavidalgornes.blogspot.com.es/2013/04/bona-practica-de-centre.html#comment-form

Amb aquesta tasca he treballat les competències 1.2 i 1.3 perquè he revisat i reflexionat sobre els elements que porten a una bona pràctica accedint a diferents blocs i he reflexionant sobre les experiències que els meus companys han compartit.

Plans de millora a la xarxa

El pla de millora que comparteix a la xarxa l’Escola Infantil Roser Capdevila de Terrassa “Avaluem els projectes” dóna èmfasi a la necessitat que l’equip docent entengui l’avaluació com a una estratègia fonamental per a millorar la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge i per a reflexionar sobre la pròpia intervenció docent.

Aquest pla de millora pretén que l’avaluació inclogui diferents punt de vista: famílies, mestres, els propis infants, la legislació vigent, etc. A més, que sigui contínua, global i amb finalitat formativa.

També, cal destacar la importància que dóna als diferent instruments avaluadors: converses, anotacions, graelles, reculls audiovisuals, etc.

Us deixo l’enllaç al power point que resumeix el projecte de millora:També, vull compartir l’enllaç al projecte de millora “Aprendre a aprendre tots plegats. Un canvi en la meva forma de ser mestre” de l’escola Juan Ramon Jiménez de Sabadell.

Aquest projecte analitza les necessitat i el context del qual parteixen i proposa un pla d’actuació per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura a les diferents etapes, des d’un punt de vista significatiu i competencial. Aquest és l'enllaç:


Moltes vegades, les escoles es podem acollir a plans de millora que arriben d’organismes externs. En aquest cas, el pla de millora és una proposta de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill i s’anomena "Temps de Barri, temps educatiu compartit".

Alguns dels objectius principals d’aquest projecte són: afavorir la conciliació dels temps de vida de les famílies; promoure l’ús educatiu del temps dels infants fora de l’horari escolar amb la implicació dels agents educatius; potenciar l’ús dels equipaments escolars fora de l’horari lectiu, etc.

El primer pas per dissenyar aquest pla de millora ha estat l’elaboració d’un diagnòstic. En aquest, el diagnòstic parteix de les entrevistes realitzades als agents educatius i socials i dels debats familiars que es van dur a terme. Després d’aquest diagnòstic, es marquen els objectius, es valoren els recursos amb que comptem, es dissenya la proposta i es porta a terme el pla d’acció. Per acabar, es fa l’avaluació del pla de millora mitjançant entrevistes directes, observacions i enquestes anònimes. 

Aquest és l’enllaç a la pàgina web del pla de millora:


Amb aquesta entrada he treballat la competència 1.3 perquè he accedit a altres blocs i experiències per tal d'ampliar la meva formació i la competència 5.1 perquè he reflexionat sobre diferents projectes de millora. 

divendres, 10 de maig de 2013

El pati, un espai educatiu

El temps d’esbarjo és el temps de descans i de llibertat dels infants: poden decidir què fer, a què jugar o amb qui, sense la intervenció directa de l’adult. És un temps que permet descentrar-se dels quefers diaris dins les aules, per a després poder tornar a centrar-se millor.

Sempre que és possible, el temps d’esbarjo es gaudeix als espais exteriors dels centres escolars. Per això, aquests espais s’han d’entendre com a recursos educatius en potència, ja que les situacions que es creen a l’hora de l’esbarjo són moments privilegiats per al desenvolupament de les habilitats emocionals, socials, físiques i cognitives dels infants.

També, es donen moments de retrobament entre infants de diferents edats i grups, fet que enriqueix molt l’aprenentatge, ja que els infants aprenen eines per a la convivència, com ara l’aprenentatge de normes i habilitats per a prendre decisions i resoldre conflictes.

Per tot això, els espais exteriors  s’han de tractar com un lloc més de l’escola on s’han de planificar i preveure els esdeveniments, ja que com ens diu Penny Ritscher “un gran espai buit provoca comportaments d’agitació, repetitius, cansats. En canvi, un espai articulat i variat convida a comportaments intel·ligents: exploracions, descobriments, intencions, trobades, col·laboracions, iniciatives, projectes, construccions, etc.”.

És molt important també adonar-nos que els espais exteriors són una de les cartes de presentació d’un centre i del seu projecte educatiu. El disseny i l’aprofitament dels espais reflecteixen la filosofia del centre, els seus valors i la seva concepció sobre l’infant i el seu aprenentatge.

Per tot això, la proposta de millora que ens va plantejar el centre té com a objectiu principal ajudar a què el claustre s'adoni de la importància del temps d'esbarjo, que entengui els seus beneficis físics, emocionals i socials, que conegui com s'hauria d'organitzar l'espai de manera adequada, el temps recomanat, el rol de l'adult, etc. A més, durem a terme algunes de les propostes per afavorir el joc dels infants i, d'aquesta manera, contribuir al seu futur aprenentatge autònom.Amb aquesta entrada he treballat la competència 5.3 perquè he cercat informació en relació amb el projecte de millora, aportant referències bibliogràfiques i la competència 5.1 perquè he contextualitzat i justificat el projecte de millora.