dilluns, 8 d’abril de 2013

Comparant jornades escolars

A la darrera sessió de l’assignatura van tenir l’oportunitat de conversar en grup sobre com estan organitzades les jornades als diferents centres de pràctiques. Va ser una experiència molt gratificant perquè vaig poder comparar les diferents estructuracions i vaig poder veure les diferències i similituds entre unes i altres. Cal destacar que l’escola on faig pràctiques és l’única que fa jornada partida i que això diferencia un poc l’estructuració de la jornada. 

Per una banda, vull comentar els diferents moments d’arribada. Cada escola atorga un temps determinat per a l’entrada dels infants. Aquest temps pot estar relacionat amb la importància que el centre dóna al concepte d’educació lenta. Cada família té un horari i un ritme diferent i hi ha escoles que ho respecten i hi ha a d’altres que no ho tenen en compte. Per exemple, les franges d’entrada de les diferents escoles anaven des de quinze minuts fins a una hora i mitja. Crec que al centre on faig pràctiques s’hauria d’ampliar aquesta franja d’arribada, ja que, d’aquesta manera, les entrades es donarien de manera més escalonada i es podria atendre tranquil·lament a cada infant i a la seva família. 

Per altra banda, m’agradaria destacar el fet de què, una vegada arriben els infants, es dóna un temps per al lloc lliure abans de fer la rodona. Concretament, a totes les escoles exepte a la que jo faig pràctiques, es dóna un temps per al joc lliure mentre van arribant els infants i, una vegada, han arribat tots, es recull per a fer la rodona del bon dia. En el cas de la meva escola, els infants esperen asseguts fins que arriben tots i, normalment, els hi costa romandre tant de temps sense fer res. Per això, crec que s’haurien de plantejar retardar un poc la rodona i que els infants juguessin un poc fins que arribin la resta de companys.

D’altra part, també he trobat algunes similituds, per exemple, el fet de què la mestra convida a anar al bany per al control d’esfínters en determinats moments del matí. Quant a l’autonomia, puc dir que, a la majoria d’escoles, els infants berenen, recullen i van al bany de manera autònoma. 

En referència a la durada del pati, espot dir que és el mateix a les diferents escoles, una hora aproximadament. També, tenen en comú les diferents escoles els moments de joc lliure per racons i l’activitat programada del dia (psicomotricitat, plàstica, experimentació, etc.).

En definitiva, puc dir que les diferents escoles donen la importància que requereixen els moments quotidians i organitzen la jornada tenint en compte els diferent imprevistos que poden sorgir i essent flexibles davant qualsevol canvi que s’hagi de fer. 

He triat les competències 3.2 perquè he reflexionat sobre l’organització del centre (temps i espai) i la competència 4.2 perquè he comparat i identificat bones pràctiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada