dilluns, 11 de març de 2013

Millorar les meves competències

Com puc millorar les meves competències a partir de l’anàlisi tipus DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats) que hem fet del nostre context de pràctiques?

En primer lloc, trobo que per millorar les meves competències m’he de centrar en les fortaleses i oportunitats que m’ofereix el meu context de pràctiques. 

Concretament, crec que puc aprendre molt sobre la majoria de principis educatius que regeixen el dia a dia de l’aula, per exemple: el ritme lent i flexible, la importància dels hàbits, la relació família-escola, etc. Trobo que tots aquest aspectes esmentats es duen a terme amb molta cura  al centre on faig pràctiques i, per això, podré treballar molt la meva competència 3.2 que fa referència a la capacitat per a reflexionar sobre el funcionament del centre i de l’aula. 

Per altre banda, amb aquells principis educatius que no són tan compatibles amb la meva manera de veure i entendre l’educació, podré desenvolupar la meva competència 2.2. que fa referència a contrastar les pròpies creences amb la realitat que s’observa al llarg de les pràctiques. De tot en podem aprendre, per això, hem de ser capaços d’identificar i reflexionar sobre els aspectes que no ens agraden tant. 

Altra de les fortaleses que trobo m’ajudaran molt a desenvolupar les meves competències és el treball a l’aula dels mestres especialistes (música, anglès i logopeda). Gràcies a les pràctiques d’aquests professionals podré desenvolupar la meva capacitat 4.1 i 4.2, ja que puc identificar gran part dels marcs teòrics treballats fins ara al llarg de la carrera i, a més, puc identificar i aprendre molt d’aquestes bones pràctiques.

Altra de les fortaleses que vull aprofitar per aprendre és la gran dimensió del centre (instal·lacions i recursos humans). Trobo que he d’aprofitar aquest ampli ventall de mestres per observar diferents estils d’ensenyament-aprenentatge, per comparar diferents visions de l’educació i per agafar allò que més m’agrada de cada un dels estils docents. Amb això podré definir, poc a poc, el meu propi estil docent, que anirà evolucionant amb el pas del temps i, sobretot, a partir de l’experiència. 

Amb aquesta reflexió he treballat les competències 2.3. perquè he parlat sobre els meus objectius i sobre allò que vull aprendre i 2.4. perquè em faig preguntes i reflexiono sobre el meu propi procés d'aprenentatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada