dilluns, 11 de març de 2013

Millorar les meves competències

Com puc millorar les meves competències a partir de l’anàlisi tipus DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats) que hem fet del nostre context de pràctiques?

En primer lloc, trobo que per millorar les meves competències m’he de centrar en les fortaleses i oportunitats que m’ofereix el meu context de pràctiques. 

Concretament, crec que puc aprendre molt sobre la majoria de principis educatius que regeixen el dia a dia de l’aula, per exemple: el ritme lent i flexible, la importància dels hàbits, la relació família-escola, etc. Trobo que tots aquest aspectes esmentats es duen a terme amb molta cura  al centre on faig pràctiques i, per això, podré treballar molt la meva competència 3.2 que fa referència a la capacitat per a reflexionar sobre el funcionament del centre i de l’aula. 

Per altre banda, amb aquells principis educatius que no són tan compatibles amb la meva manera de veure i entendre l’educació, podré desenvolupar la meva competència 2.2. que fa referència a contrastar les pròpies creences amb la realitat que s’observa al llarg de les pràctiques. De tot en podem aprendre, per això, hem de ser capaços d’identificar i reflexionar sobre els aspectes que no ens agraden tant. 

Altra de les fortaleses que trobo m’ajudaran molt a desenvolupar les meves competències és el treball a l’aula dels mestres especialistes (música, anglès i logopeda). Gràcies a les pràctiques d’aquests professionals podré desenvolupar la meva capacitat 4.1 i 4.2, ja que puc identificar gran part dels marcs teòrics treballats fins ara al llarg de la carrera i, a més, puc identificar i aprendre molt d’aquestes bones pràctiques.

Altra de les fortaleses que vull aprofitar per aprendre és la gran dimensió del centre (instal·lacions i recursos humans). Trobo que he d’aprofitar aquest ampli ventall de mestres per observar diferents estils d’ensenyament-aprenentatge, per comparar diferents visions de l’educació i per agafar allò que més m’agrada de cada un dels estils docents. Amb això podré definir, poc a poc, el meu propi estil docent, que anirà evolucionant amb el pas del temps i, sobretot, a partir de l’experiència. 

Amb aquesta reflexió he treballat les competències 2.3. perquè he parlat sobre els meus objectius i sobre allò que vull aprendre i 2.4. perquè em faig preguntes i reflexiono sobre el meu propi procés d'aprenentatge.

dilluns, 4 de març de 2013

El moment del "Bon dia"

Dimecres, 27 de febrer de 2013
Aula 3r d'EI "Les Granotes"

L'arribada dels infants es produeix cada matí a partir de les 8:55 hores fins les 9:15 hores. Gràcies a aquest marge de temps, les entrades dels infants a l’aula solen ser escalonades.

Els infants arriben amb els seus familiars i entren dins l’aula fins a l’espai dels penjadors. Allà els infants es lleven els abrics, pengen la seva bosseta i es posen la bata amb l’ajuda de l’adult que els acompanya. Seguidament, s’acomiaden, agafen el coixí i seuen a la rodona mentre esperen a la resta de companys. La mestra saluda a cada un dels infants i a la persones que els acompanyen, també és el moment d'intercanviar informació entre la mestra i les famílies.

A les 9:15 hores aproximadament comença el moment del “Bon dia”.

El primer que fan és cantar la cançó del “Bon dia”: Bon dia dia, bon dia sol, bon dia “Granotes”, bon dia a tothom. BON DIA!!!!

A continuació, la mestra anomena l’encarregat del dia (per criteri de freqüència, comportament, esdeveniment important, etc.). Per exemple, avui tria en Ll. perquè aquesta setmana ha nascut el seu germanet. La mestra explica als infants l’esdeveniment i en Ll., molt orgullós, també ens explica algunes coses: “es bebè plora i jo li don el biberó i li rento els peus” – diu en Ll.

L’encarregat es posa el davantal i comença a passar llista. Penjat a la pissarra hi ha el dibuix d’una casa i el dibuix d’una escola. L’encarregat treu d'una bosseta les fotografies dels seus companys, d’una en una. La mestra li demana: Qui és?. En Ll. diu en veu alta el nom del seu company/a i comprova si aquest o aquesta ha vingut avui a l’escola. Si ha vingut li diem: “Bon dia V.”, “Bon dia M.”, etc. i l'encarregat penja la seva foto a l’escola. Si no ha vingut, penja la seva foto a casa i la mestra comenta amb els infants el motiu pel qual no ha vingut el company/a, si ho sap. Quan surt la foto de l’encarregat/da del dia s’aferra a una granota, la mascota de la classe.Aquest fet atorga a l'infant protagonisme i responsabilitat durant tot el dia, això ajudarà a desenvolupar la seva autoestima i la identitat de l'infant dins el grup.

Com a anècdota a destacar, cal dir que sempre hi ha una filleta que en el moment en què es refereixen a ella per dir-li "Bon dia", sempre contesta: No! La mestra reacciona amb normalitat, li diu “Bon dia V.”, com a tots,  i continua endavant passant llista amb l’encarregat o encarregada. 


A continuació, mirem per la finestra per comprovar quin temps fa avui. Encara que hi ha alguns núvols, els infants volen posar que fa sol, perquè diuen que els núvols són molt petits.

Per acabar el “Bon dia”, repassem el què farem avui amb l’ajuda dels pictogrames. Quasi tots els infants ja coneixen la seqüenciació del dia i anticipen els diferents moments. La mestra va dient en veu alta: Acabem de fer... la rodona! – diuen els infants. I ara anirem a... berenar! Després de berenar podem... jugar! I després de jugar avui hem de fer... (o plàstica, o psicomotricitat, o música, o anglès). Després a on anem? Al pati!! - Criden tots. Després del pati, anem a... dinar! I al capvespre, juguem als... racons!!  

 

Molt bé! Com heu dit ara toca berenar, així que guardem els nostres coixins, agafem la nostra bosseta i seiem a les nostres cadires per berenar - diu la mestra. I així acaba el “Bon dia” un dia més. Es tracta d'un moment de retrobament del grup, d'una rutina que marca el començament de la jornada. Els infants tenen molt assolides cada una de les parts d’aquest moment quotidià i hi participen molt activament. 

He treballat les següents competències: 3.1. ja que em faig preguntes i reflxiono sobre el que he observat al centre on faig pràctiques i 3.2. perquè aporto les meves reflexions quant a l'organització de l'aula.