dijous, 28 de febrer de 2013

Les competències del mestre

Per analitzar les meves competències com a futura mestra, m’he basat en les “Deu noves competències per a ensenyar” de Philippe Perrenoud.

Quant a la competència que fa referència a organitzar i animar situacions d’aprenentatge puc dir que, per una part, hem treballat molt al llarg de la carrera el disseny i planificació de diversitat de situacions d’aprenentatge. Algunes d’aquestes propostes les hem posat en pràctiques, però moltes altres no. Això sí, a l’escola d’estiu, he tingut l’oportunitat d’encetar i dinamitzar algunes propostes, però trobo que em queda un llarg camí fins arribar a assolir del tot aquesta competència.

Quant a la competència de gestionar la progressió dels aprenentatges, he de dir que al llarg de la carrera ens han fet molt incís en emprar l’observació com a estratègia per a valorar i analitzar els processos d’ensenyament-aprenentatge. Hem de partir dels coneixements previs de cada infant per valorar la seva evolució, sempre donant més importància al procés que no pas al resultat. Així mateix, hem d’avaluar la nostra pròpia actuació per a tractar de millorar la nostra pràctica educativa. Esper poder dur a la pràctica aquesta visió de l’avaluació que tant ens han remarcat aquest anys d’aprenentatge teòric.

Quant a la competència de fer front a l´heterogeneïtat del grup, puc dir que sí he assolit la mirada inclusiva necessària per a valorar a cada un dels infant, respectant els seus diferents ritmes d’aprenentatge i creient en les potencialitats de tots i cada un d’ells. És essencial oferir un ampli ventall d’activitats que assegurin l’aprenentatge de tots els infants dins les seves possibilitats. 

Quant al treball en equip, crec que és una de les competències que he treballat més al llarg d’aquests tres anys de carrera. He treballat amb diferents grups i trobo que amb tots he après a col·laborar i m’he adaptat a les diferents maneres de fer. No obstant, em queda treballar un poc més la meva impulsivitat, ja fa mesos que em vaig proposar aprendre a observar, a escoltar, a cedir, etc. i trobo que poc a poc he anat obtenint alguns resultats.

Quant a la participació en la gestió de l´escola, puc dir que al llarg de la meva experiència professional he treballat aspectes relacionats amb la coordinació, l’administració, la comptabilitat, etc. A més, hem considero una persona emprenedora i capaç de comunicar. No puc negar la meva inclinació cap a les tasques més administratives de l’escola. 

Per altra part, gràcies a les meves tasques relacionades amb l’educació no formal, he tingut l’oportunitat de treballar la relació amb les families. Encara que em queda molt per aprendre, trobo que puc dir que sí pot ser un dels meus punts forts. M’agrada molt la relació del dia a dia, encara que no he planificat ni dirigit cap reunió.

Altre dels meus punts forts són les noves tecnologies. No em considero una experta en aquest tema, però sí que és un món que m’interessa molt. He creat diferents blocs, control diferents programes informàtics d’imatge, edició de vídeo, música, etc. També, m’agrada conèixer el funcionament de diferents aparells electrònics (smartphones, ordinadors, tabletes, etc.) i hi participo de diferents xarxes socials com Facebook, Twiter, Pinterest, etc.

Quant a la competència d’afrontar els deures i dilemes ètics de la professió puc dir que em defineixo com una persona empàtica, que no m’agrada la discriminació ni les injustícies i que tant a l’escola com a la meva vida intento lluitar per defendre aquests ideals.

He treballat les següents competències: 2.1. perquè he identificat els meus punts forts i febles quant a les meves competències i capacitats i 2.4. perquè em faig preguntes i reflexiono sobre el meu propi procés d'aprenentatge.